Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktiviteter

Deltagande som expert i arbetet med rapporten: Regulation of Gender - Discriminatory Advertising in the Nordic Countries, Kosunen, Niina, Asikainen, Anna-Rosa, Gústafsdóttir, Guðný, Haggrén, Heidi, Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, 2017.

Deltagande i den offentliga debatten:

Bokmässan 26 september 2019

Seminarium Det nya Sverige

Medverkande: Marie Demker, Patrik Hadenius och Eva-Maria Svensson. Samtalsledare Sharon Jåma Hofvander.

Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

urskola.se/Produkter/214212-UR-Samtiden-Bokmassan-2019-Det-nya-Sverige

 

Bokmässan 27 september 2019

Forskartorget: Yttrandefriheten och den fria marknaden

Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

www.youtube.com/watch

Bokmässan 23 september 2016 - Hatretorik och nakna bröst

Vad sätter gränserna för yttrandefriheten på internet? Moral, censur, personlig integritet? Vilken mediekultur skapar det?

Samtal med Henrik Huldén, Olav S Meling och Eva-Maria Svensson.

Arrangör: Hanaholmen och Global Free Speech, Göteborgs universitet

 

Bokmässan 23 september 2016

Trovärdiget till salu?

Vad händer med mediernas trovärdighet när man inte längre kan se skillnad på journalistik och reklam? Hur efterlevs lagar och självreglering?

Maria Edström och Eva-Maria Svensson

Arrangör: Global Free Speech, Göteborgs universitet

 

Bokmässan 22 september 2016

Yttrandefrihetens villkor och framtid i en gränslös tid

Samtidigt som tryckfrihetsförordningen firar 250 år sätts yttrandefriheten och den demokratiska debatten på ständiga prov, inte minst genom Internets framväxt och explosionen av sociala medier. Allt fler söker i allt högre grad sin information via egna kanaler. Samtidigt riskerar vi förlora ett gemensamt samtal. Var går gränserna för vad man får säga? Vilka verktyg krävs för att hantera dagens digitala verklighet i det digitala mediesamhället? Och vad betyder det nya medielandskapet för yttrandefrihetens gränser? Det finns redan länder som ändrar och luckrar upp yttrandefrihetslagstiftningen.

Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG),Ulla Carlsson, innehavare av UNESCO-professuren i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik och Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Handelshögskolan; samtliga verksamma vid Göteborgs universitet

Moderator: Anders Rydell, författare och kulturchef för Hallpressen

Arrangörer: UR, Riksbankens Jubileumsfond, Göteborgs universitet

 

Panelsamtal: Sexism på köpet 21 september 2016

Arrangör Sveriges Kvinnolobby. Medverkande: Eva-Maria Svensson, Pernilla Baralt. Solveig Zander och Caroline Szyber. Om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

 

Näckroskvarten - Lunchföreläsning 13 september 2016

Tema Yttrandefrihet

Trovärdighet till salu - yttrandefrihet mellan demokrati och marknad

Medverkande: Maria Edström

 

Tisdagar med tryckfriheten - Inställd medverkan på grund av tågförsening

17 maj 2016

Lillebror ser dig - mot det genomskinliga samhället?

Om yttrandefrihetens framtid i det digitala samhället. Vad innebär den digitala revolutionen för yttrandefriheten och demokratin? Ökar myndigheternas kontroll av medborgarna eller är det tvärtom? Vilket ansvar har allmänheten i det digitala umgänget?

Medverkande: Pelle Snickars, professor i medievetenskap, Umeå universitet, Eva-Maria Svensson, professor i juridik, Gäteborgs universitet, Folke Tersman, professor i filosofi, Uppsala universitet.


MEG-dagarna
Panelsamtal: Trovärdighet till salu?
torsdag 7 apr kl. 16:00 - 16:45

Vad händer när man inte längre kan se skillnad på journalistik och reklam? Är partnerstudios och native advertising vägen till svarta siffror eller undergräver det trovärdigheten? I såväl lagstiftning och själv-reglering förutsätts att skillnaden mellan journalistik och reklam är tydlig men i praktiken ser det inte alltid ut så. I detta panelsamtal diskuteras olika konsekvenser av ett förändrat medielandskap.

Medverkande:
Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman,
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet,
Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet,
Maria Edström, lektor, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
Eva-Maria Svensson, professor rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet.
Programpartner: Göteborgs universitet

 

SNS Forum för medierelationer: Offras journalistiken för att rädda medierna?

Medlemsaktivitet SNS
Onsdagen den 16 mars

Medverkande
Maria Edström, lektor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet
Sigge Ennart, chef för Aftonbladets Partner Studio
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB
Elisabeth Trotzig, reklamombudsman

Diskussionen leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Lunchföreläsning samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

13 oktober 2015 Yttrandefrihet för den som betalar?
Maria Edström, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

 

Bokmässan 2015

Seminarium To 24/9 Vad är yttrandefrihet – för medborgaren, staten och marknaden?

Yttrandefriheten är en universell men inte obegränsad rättighet, som medför ansvar och ömsesidig respekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste föras i det offentliga rummet. Globaliseringen och digitaliseringen med en tilltagande kommersialisering omskapar kommunikationssystemet och det offentliga rummet. Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Vad innebär det för det offentliga samtalet när yttrandefrihet ständigt är på tal i många olika sammanhang? Och vad innebär det för konstens möjligheter att vara obekväm?

Medverkande: Helge Rønning, professor Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Ingrid Elam, professor Konstnärliga fakulteten, GU, Göran Larsson, professor Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU, Eva-Maria Svensson, professor Rättsvetenskap, GU, Ulla Carlsson, professor UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, GU.

Moderator: Björn Linnell, före detta ordförande Svenska PEN.

Medverkande:
Helge Rønning, Ingrid Elam, Göran Larsson, Eva-Maria Svensson, Ulla Carlsson, Björn Linnell
- See more at: http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-program/?eventid=10477#sthash.awDy3PPE.dpuf

Yttrandefriheten är en universell men inte obegränsad rättighet, som medför ansvar och ömsesidig respekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste föras i det offentliga rummet. Globaliseringen och digitaliseringen med en tilltagande kommersialisering omskapar kommunikationssystemet och det offentliga rummet. Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Vad innebär det för det offentliga samtalet när yttrandefrihet ständigt är på tal i många olika sammanhang? Och vad innebär det för konstens möjligheter att vara obekväm?

Medverkande: Helge Rønning, professor Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Ingrid Elam, professor Konstnärliga fakulteten, GU, Göran Larsson, professor Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU, Eva-Maria Svensson, professor Rättsvetenskap, GU, Ulla Carlsson, professor UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, GU.

Moderator: Björn Linnell, före detta ordförande Svenska PEN.

Medverkande:
Helge Rønning, Ingrid Elam, Göran Larsson, Eva-Maria Svensson, Ulla Carlsson, Björn Linnell
- See more at: http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-program/?eventid=10477#sthash.awDy3PPE.dpuf

Yttrandefriheten är en universell men inte obegränsad rättighet, som medför ansvar och ömsesidig respekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste föras i det offentliga rummet. Globaliseringen och digitaliseringen med en tilltagande kommersialisering omskapar kommunikationssystemet och det offentliga rummet. Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Vad innebär det för det offentliga samtalet när yttrandefrihet ständigt är på tal i många olika sammanhang? Och vad innebär det för konstens möjligheter att vara obekväm?

Medverkande: Helge Rønning, professor Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Ingrid Elam, professor Konstnärliga fakulteten, GU, Göran Larsson, professor Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU, Eva-Maria Svensson, professor i Rättsvetenskap, GU, Ulla Carlsson, professor UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, GU. Moderator: Björn Linnell, före detta ordförande Svenska PEN. En del i Global Free Speech, GU.


GU Global Free Speech monterprogram Fre 25/9

Marknadsdriven yttrandefrihet. Är det fria ordet hotat av jakten på finansiering av medierna? Om olika, ibland motstridiga, anspråk på yttrandefriheten.

Medverkande: Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap på juridiska institutionen, Göteborgs universitet, Maria Edström, universitetslektor på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

Publicistklubben Södra

16 september 2015 När medierna öppnar reklambyrå.
Publicistklubben Södra, Malmö.
Native advertising, branded content, sponsrade reportrar.

Det som förr kallades textreklam har fått nya namn och nya former när tidningarna experimenterar med nya sätt att dra in pengar. Är det räddningen för en bransch i kris? Och vad händer med journalistiken och trovärdigheten?
medverkande; Jonas Nordling, ordförande SJF, Maria Edström, medieforskare GU, Sigge Ennart, Aftonbladets partnerstudio, Charlie Stjernberg, Prime PR, Samtalsledare:Petter Larsson, ordförande PK Södra
www.youtube.com/watch

Almedalen 2015

Panelsamtal 29 juni: Yttrandefrihet för den som betalar? Medverkande: Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman, Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman, Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, GU. Moderator: Maria Edström, Göteborgs universitet.

Samtalet spelades in och kan ses på www.gu.se/almedalen

Konferenser

G16, Nationell genusforskarkonferens, Linköpings universitet, 23-25 November 2016

Paper presentation: Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria (2016). Mobilisering och undanskjutande - paradoxen i svensk politik kring stereotyper jämställdhet och yttrandefrihet

ECREA Pre-conference: Media Accountability at the Crossroads: European Challenges and Perspectives, 8 November 2016, Prague

Paper presentation: Svensson, Eva-Maria, Kenyon, Andrew & Edström, Maria (2016). Selling short media accountability? The importance of addressing market-driven claims on media freedom

Critical Legal Conference 2016, Turning points, Kent University, UK, 1-3 September 2016

Paper presentation: Edström, Maria & Svensson, Eva-Maria (2016). Mobilisation, problem representation and silencing – paradoxes in Swedish policy around stereotypes, gender equality and free speech

The European Symposium on Media Policy 2015, Oslo, Norway, 20 November 2015.

Paper presentation: Kenyon, Andrew, Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria (2015). Building Systems for Freedom of Expression in a Digital Era: Considering Sweden.

Communicative democracy. Protecting, promoting and developing free speech in the digital era. Conference, 2015, School of Business, Economics and Law, Gothenburg 6-7 October 2015. Paper presentation: Maria Edström, New partnerships and problem when funding content in commercial broadcasting.

Communicative democracy. Protecting, promoting and developing free speech in the digital era. Conference, 2015, School of Business, Economics and Law, Gothenburg 6-7 October 2015. Paper presentation: Eva-Maria Svensson, A case study of the division between editorial and commercial content.

Critical Legal Conference 2015 : ‘LAW, SPACE AND THE POLITICAL’, University of Wrocław, Poland, 3 – 5 September 2015
Paper presentation: Human rights for non-human subjects –free speech for corporations? Stream: Persons as Property: law, identity, subjectivity, personality. Eva-Maria Svensson, Professor, LLD, Department of Law, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Nordmedia 2015, University of Copenhagen, Aug 2015

Nordic Media and Communication Research Conference. Theme: Media Presence - Mobile Modernities.

Paper presentation: Maria Edström, Blurring the lines: Ethical dilemmas for journalists with naitve advertising and other look-alike editorial contentPaper presentation: Andrew Kenyon, Eva-Maria Svensson & Maria Edström, Building systems for Freedom of Expression in a Digital Era: Considering Sweden

NORA conference: Voices in Nordic Gender Research 2014

Roskilde 5-7 Nov. Paper presentation: Eva-Maria Svensson and Maria Edström. Political and legal attitudes toward gender images in media. Stream: The power of gender imaginaries.

World Congress of Constitutional Law 2014, Oslo 16-20 June

Paper presentation: Eva-Maria Svensson & Maria Edström. Market-Driven Challenges for the Press: Freedom of Expression and the Interaction between the State, Citizens and the Fourth Estate in a Digital Era.

Byrummets stereotype kvindebilleder - Køn og Reklamer 2014

Torsdag 24 april kl 17-19 2014 Blixen-salen, Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibilotek i København. Arrangör: Nordic Gender Media Forum,

Eva-Maria Svensson medverkar, se http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/k%C3%B8nogreklamer

Multidisciplinary Opinion and Democracy research group 2013 (www.mod.gu.se)
Paper presentation: Maria Edström & Eva-Maria Svensson.
Market driven freedom of speech - Swedish media between democracy and market

Gardens of Justice, Critical Legal Conference, Stockholm 2012
Stream: Justice and Law in Gendered Gardens
Paper presentation: Maria Edström & Eva-Maria Svensson.
Gendered consequences of commercialisation of freedom of speech

Law & Society Conference 2012, International Conference on Law and Society, Honolulu, Hawaii, 2012.
Stream: International Sociolegal Feminisms ('FemLaw')
Paper presentation: Eva-Maria Svensson.
Gendered consequences of commercialisation of freedom of speech

Future of Journalism 2011 Conference, University of Cardiff, UK.
Paper presentation: Maria Edström & Eva-Maria Svensson.
To commercialise freedom of speech - Swedish media between democracy and market

NordMedia 2011, Nordic Media and Communication Research Conference, Akureyri, Island. Theme: Doing the Right Thing.
Paper presentation: Maria Edström & Eva-Maria Svensson.
"Commercial Speech" and Informed Citizenship - A Problematic Relationship

Presentationer inom akademin

Högre allmänna seminariet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, GU, maj 2014. Marketdriven freedom of speech - Swedish media between democracy and market. Maria Edström och Eva-Maria Svensson.

Public Law Seminar, Juridiska institutionen, GU, 28 maj 2015. Building Systems for Freedom of Expression: Sweden in a Comparative Perspective. Andrew Kenyon, Maria Edström, Eva-Maria Svensson.

Research Day, Juridiska institutionen, GU, 13 oktober 2015. Freedom of expression vs. Gender Equality - conflicting values when regulating gender stereotypes in advertising. Eva-Maria Svensson.

 

Sidansvarig: Christine Forssell|Sidan uppdaterades: 2019-12-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?