Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Research projects

Peter Andersson, universitetslektor

 • Legality and proportionality in work environment law, huvudsökande, finansierat av FORTE

Mikael Baaz, docent

 • Globalization of Resistance: Influences on Democracy Advocators in Civil Society in the South, Framework Program 2011-2016, deltagare, finansierat av Vetenskapsrådet
 • A Paradoxical Conflict over World Heritage at the Border between Cambodia and Thailand - Civil Society Resistance and The Preah Vihear Temple, Research Program 2012-2016, deltagare, finansierat av Vetenskapsrådet
 • Kulturarv för försoning – Rekonstruktion av kulturarv i en tid av våldsam fragmentering, projektledare Michael Landzelius, University of Gothenberg, finansierat av Vetenskapsrådet, 2016-2020

Abhinayan Basu Bal, biträdande universitetslektor


Filip Bladini, docent

 • Innovationsplattformar för hållbara städer, deltagare, finansierat av Vinnova

Moa Bladini, universitetslektor

 • Hållbar utveckling inom ramen för samhällsplanering – en rättsvetenskaplig studie
 • Att skapa objektivitet - emotioner i juridiskt beslutsfattande, projektledare Stina Bergman Blix, Stockholm University, finansierat av Vetenskapsrådet, 2017-2019

Merima Bruncevic, biträdande universitetslektor

 • Modern Intellectual Property Law
 • Persons as Property: Law, Subjectivity & Identity
 • Arv utan gränser: Den rättsliga förvaltningen och ägandet av transnationellt och gränsöverskridande kulturarv, huvudsökande, finansierat av Vetenskapsrådet, 2016-2017

Per Cramér, professor

 • The Court of Justice of the European Union as a Political Arena

Rolf Dotevall
, professor

 • Komparativ avtalsrättslig undersökning

Thomas Erhag, docent

 • All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen) with S. Stendahl, (EU Collaborative project) financed by EU 7th FP, coordinator Utrecht University
 • EU citizenship, free movement and residence schemes

Lena Gipperth, docent

 • CodS – restoration and management of cod in the Kattegat/Skagerrak-region, projektledare Kerstin Johannesson
 • Legal aspects on governance of natural resources, in collaboration with Center for Advanced Studies in Environmental Law and Policy, University of Nairobi, Kenya
 • NICE - Novel instruments for effect-based assessment of chemical pollution in coastal ecosystems, projektledare Thomas Backhaus
 • SPEQS - A Systems Perspectiv on Environmental Quality Standards, programme coordinator Lena Gipperth Swedish Institute for the Marine Environment (Havsmiljöinstitutet)
 • UGOT Challenge, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, projektledare Thomas Backhaus och Jessica Coria

Mats Glavå
, docent

 • Swedish employment security rules from an international perspective with Ola Bergström Department of Business Administration
 • Legal theory project i samarbete med Ulf Petrusson

Jakob Heidbrink, docent

 • Tåglägesavtalet
 • Förvaltningsrättsliga avtalet

David Kleist, docent

 • Allokering av inkomst till ett skattesubjet

David Langlet, professor

 • UGOT Challenge, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, projektledare Kristina Sundell

Lars-Göran Malmberg, professor

 • Trade facilitation measures and their impact on international supply chains, MONALISA 2.0.
 • Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS), finansierat av MSB
 • The Nagoya Project Law and Development

Claes Martinsson, docent

 • The Scandinavian Approach
 • Exklusivitetskonflikter, om anspråk på exklusivitet avseende intellektuella resurser och framför allt konflikter när dessa anspråk kolliderar p g a omsättningstransaktioner
 • Fordringsrelationer och rättsvetenskap

Andreas Moberg
, universitetslektor

 • The ECJ as a Political Actor and Arena, i samarbete med Per Cramér (Law), Daniel Naurin (Social sciences) och Olof Larsson (Socieal sciences)
 • The State and International Dispute Settlement

Robert Påhlsson, professor

 • VAT for private health care companies
 • Subjektiva rekvisit i skatterätten

Pernilla Rendahl, docent

 • Cross‐Border Value Added Taxation of Media Services in the EU
 • UGOT Challenge, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, projektledare Thomas Backhaus och Jessica Coria

Ann-Sophie Sallander, universitetslektor

 • Assistans med handräckning för skatterättsliga fordringar i gränsöverskridande situationer
 • Harmoniserat intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS), finansierat av MSB

Sara Stendahl
, professor

 • The Principle of Equality of Arms and the Appeal Administrative Courts' Appointment of Medical Experts in Cases on Occupational Injury, financed by Forte/AFA
 • All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen) with T. Erhag, (EU Collaborative project) financed by EU 7th FP, coordinator Utrecht University
 • Making Sense of Social Rights
 • Relience regarding the Swedish Social Insurance Agency

Eva-Maria Svensson, professor


Filippo Valguarnera, docent

 • Access to the Commons inom ramen för ”The Common Core of European Private Law”

Lotta Vahlne Westerhäll
, professor

 • Psykiatrisk tvångsvård av barn – ett rättssäkerhetsperspektiv

Joachim Åhman
, universitetslektor

 • The "measure" in WTO dispute settlement

 • Överlåtelse av beslutanderätt
Page Manager: Christine Forssell|Last update: 11/25/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?