Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Publications

15. Edström, Maria (2017). Trovärdighet till salu? Etiska dilemman när reklam och journalistik blandas samman. Truedson L. (red.). Näjtiv, kånntänt, brändidd– ska textreklam bli räddningen för journalistiken?. s. 48-63
mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/02/N%C3%A4jtiv_k%C3%A5nnt%C3%A4nt_br%C3%A4ndidd.pdf

14. Svensson, Eva-Maria (2017), Yttrandefriheten mellan demokrati och marknad - etiska och juridiska utmaningar, I: Näjtiv, kånntänt, brändidd - ska textreklam bli räddningen för journalistiken? Lars Truedson (red.), Institutet för mediestudier, s. 92-107. mediestudier.se/wp-content/uploads/2017/02/N%C3%A4jtiv_k%C3%A5nnt%C3%A4nt_br%C3%A4ndidd.pdf

13. Edström, Maria (2016). Audience Advertising Fatigue and New Alliances to Finance Content in Broadcasting. In: Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression, Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). pp. 131-140, www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/blurring-lines.

12. Svensson, Eva-Maria (2016), Upholding the Division Between Editorial and Commercial Content in Legislation and Self-Regulation. In: Blurring the lines. Market-driven and democracy-driven freedom of expression, Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). University of Gothenburg, Nordicom 2016, www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/blurring-lines.

11. Edström, Maria, Kenyon, Andrew T & Svensson, Eva-Maria (2016), Introduction: Rethinking Freedom of Expression and Media Freedom. In: Blurring the lines. Market-driven and democracy-driven freedom of expression, Edström, Maria, Kenyon, Andrew T & Svensson, Eva-Maria (eds.), University of Gothenburg, Nordicom 2016, www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/blurring-lines.

10. Edström, Maria, Kenyon, Andrew T & Svensson, Eva-Maria, Blurring the lines. Market-driven and democracy-driven freedom of expression, University of Gothenburg, Nordicom 2016, www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/blurring-lines.

9. Kenyon, Andrew T, Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria, Building and Sustaining Freedom of Expression: Considering Sweden, Nordicom Review 38 (2017) 1, pp. 31-45, www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10.1515_nor-2016-0043.pdf

8. Edström, Maria & Svensson, Eva-Maria (2016), Trust and Values for Sale. Market-driven and democracy-driven freedom of expression, In: Freedom of Expression and Media in Transition, Ulla Carlsson (red.), NORDICOM. ISBN 978-91-87957-22-2.7, www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/freedom_of_expression_and_media.pdf

7. Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria, Market-Driven Challenges to Freedom of Expression and the Interaction Between the State, the Market, and the Media, Nordicom Review 37 (2016) 2, pp. 1-16, www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10.1515_nor-2016-0013.pdf.

6. Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria (2016), Står jämställdhet och yttrandefrihet på samma sida? Därför har Sverige avstått från att lagstifta mot könsdiskriminerande reklam [Are gender equality and freedom of expression on the same side? That is why Sweden has not regulated against gender discriminatory advertising]. Presshistorisk årsbok 2016. Svensk Presshistorisk Förening, Birgitta Ney, (ed.).

5. Svensson, Eva-Maria & Edström, Maria, Freedom of expression vs. gender equality - conflicting values when regulating gender stereotypes in advertising (2014). Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 127, 5/2014, s. 479-511.

4. Svensson, Eva-Maria, Nordic regulation of gender discriminatory advertisements (2014). Making change Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media. s. 99-105. Göteborg: NORDICOM.

3. Börjesson, Britt och Edström, Maria, Fler negativt inställda till tv-reklam (2014). [Increasing negative attitudes towards commercials in television]. In: Mittfåra & Marginal, Bergström, Annika och Oscarsson, Henrik, SOM-institutet, Göteborgs universitet.

2. Svensson, Eva-Maria, Traditionskonform tolkning. Om tolkning av förhållandet mellan könsdiskriminerande reklam och grundlagsskyddade yttranden [Interpretation conformal to the tradition. On interpretation of the relation between gender discriminatory adverts and protected expressions] (2013). In: Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen, Jens Fejø, Ulla Nergaard, Tvarnø, Christina D. Tvarnø & Grith Skovgaard Ølykke (red.), København: DJØF.

1. Svensson, Eva-Maria, The (non)regulation on gender discrimination in advertising in Sweden: I: El principio de Igualdad ante el Derecho Privado: Una Visión Multidisciplinar, Beatriz Verdera Izquierdo (ed.), Dykinson, S.L, Madrid 2013.

 

 

Page Manager: Christine Forssell|Last update: 6/29/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?