Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Max Lyles

Senior lecturer

Max Lyles
Senior lecturer , Director of Studies
max.lyles@law.gu.se
+46 31 786 4911

Room number: B607
Postal Address: Box 650, 40530 Göteborg
Visiting Address: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Department of Law (More Information)
Box 650
405 30 Göteborg
www.law.gu.se
info@law.gu.se
Visiting Address: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

About Max Lyles

I have taught law since 1997, and currently teach the following subjects: legal history, jurisprudence and legal theory, comparative law, and private law (contracts and torts).

Research

My main area of research is the history of legal science and jurisprudence, especially the Uppsala School of jurisprudence, a.k.a. Scandinavian legal realism. (See A Call for Scientific Purity: Axel Hägerström’s Critique of Legal Science, 2006.) Apart from studies into the history of general jurisprudence and the history of legal science i have investigated the status of customary law in Swedish law and jurisprudence and the relationship between general principles and doctrines of law and the genesis of various legal institutions of private law [rättsinstitut].

Since 2016 I am a scienitifc advisor to the Olin Foundation for Legal History.

For full list of publications, including texts, see:
https://www.researchgate.net/profile/Max_Lyles

Administrative posts

Director of Law Program, 2012-2013.

Director of Division at the School of Law, Örebro University, 2013-2016.On other web sites

Research areas

  • Legal History
  • Jurisprudence

Teaching areas

  • Legal History
  • Jurisprudence
  • Comparative Law
  • Private Law

Selected publications

Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse
Lyles, Max
Rätten i den ekonomiska krisen, Uppsala : Iustus förlag, s. 13-42, 2011

Sedvanas omvandling till lag och rätt
Lyles, Max
De lege, 2011 \, Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren, Iustus förlag, s. 287-304, 2011

Tradition, conviction and necessity
Lyles, Max
Rättshistoriska studier, 25 \, Rechtswissenschaft als juristische Doktrin : ein Rechtshistorisches Seminar in Stockholm 29. bis 30. Mai 2009, Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning, s. 161-179, 2011

Showing 1 - 10 of 10

2017

Juristprogrammet i framtiden – reflexioner över då, nu och sen
Max Lyles
in Nergelius, J. & Saf, C. (red.), (2017), Juristprogrammet vid Örebro universitet – Jubileumsskrift 10-årsjubileum, Örebro, Örebro universitet, Chapter in book 2017
Chapter in book

2011

Tradition, conviction and necessity : an attempt at a traditionalist interpretation of the Uppsala School's Theory of legal doctrine (with respect to the legacy of the Historical School)
Max Lyles
Rechtswissenschaft als juristische Doktrin : ein Rechtshistorisches Seminar in Stockholm 29. bis 30. Mai 2009. - Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning, Conference contribution 2011
Conference contribution

Sedvanas omvandling till lag och rätt : HD och sedvanerätten 1859-1886
Max Lyles
Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt : vänbok till Rolf Nygren, Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2011
Chapter in book

Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse
Max Lyles
Rätten i den ekonomiska krisen, Uppsala , Iustus förlag, Chapter in book 2011
Chapter in book

2007

Rättshistoria, några tankar om innehåll och former
Max Lyles
Juridisk Tidskrift Jubileumshäfte 2007 , Magazine article 2007
Magazine article

Rättshistoria : ett ämne i tiden
Annelie Gunnerstad, Max Lyles, Richard Nordquist
En minnesskrift : juridiska fakulteten i Stockholm 100 år, Stockholm, Jure, Chapter in book 2007
Chapter in book

2006

A call for scientific purity : Axel Hägerström's critique of legal science
Max Lyles
Stockholm, Institutet för rättshistorisk forskning, Doctoral thesis 2006
Doctoral thesis

2005

"Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem"
Max Lyles
Perspectives on jurisprudence: : essays in honor of Jes Bjarup, Stockholm, Institute for Scandinavian Law, Chapter in book 2005
Chapter in book

2001

Uppsalaskolans kritik av den ologiska, overkliga och metafysiska rättsvetenskapen
Max Lyles
Rättslig integration och pluralism : nordisk rättskultur i omvandling : rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag, Stockholm, Institutet för rättshistorisk forskning, Chapter in book 2001
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 10

Page Manager: Jeffrey Johns|Last update: 9/8/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?