Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lotta Vahlne Westerhäll

Anställd

Lotta Vahlne Westerhäll

lotta.westerhall@law.gu.se

Room number: C520
Postal Address: Box 650, 40530 Göteborg
Visiting Address: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Department of Law (More Information)
Box 650
405 30 Göteborg
www.law.gu.se
info@law.gu.se
Visiting Address: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

About Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll is a professor in Public Law, focusing on Social Law. 

She has conducted research in the Swedish and EU Social Insurance Law, Medical Law and the regulation of social services.

On other web sites

Research areas

  • Public Law, Social Law
  • Social Law

Teaching areas

  • Public Law
  • Social Law

Selected publications

Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer
Vahlne Westerhäll, Lotta
Nordisk socialrättslig tidskrift, :5-6, 2012

Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
Vahlne Westerhäll, Lotta
Norstedts Juridik, 2003

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektiv
Vahlne Westerhäll, Lotta
Folkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm : Liber, 251 – 275, 2012

Showing 11 - 20 of 64

2018

Klagomål i hälso- och sjukvården ur förvaltningsrättslig synvinkel
Lotta Vahlne Westerhäll
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Journal article 2018
Journal article

Sociala rättigheters konstruktion och värden - exemplet rätten till hälsa
Lotta Vahlne Westerhäll
i Erhag, T., Levinder, P. & Lind, A-S. (Red.) (2018). Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, Liber, Chapter in book 2018
Chapter in book

2017

2016

Rättsliga kvaliteter inom vården
Lotta Vahlne Westerhäll
Garland, J., Sahlin, N-E, Singer, A., Tired, P., Vahlne-westerhäll, L. och Wahlberg, L. Vetenskap och beprövad erfarenhet, Juridik, Lund, Lunds universitet, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 64

Page Manager: Jeffrey Johns|Last update: 9/8/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?