Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mats Glavå

Senior lecturer

Mats Glavå
Senior lecturer
Labor Law
mats.glava@law.gu.se
+46 31 786 1291

Room number: C415
Postal Address: Box 650, 40530 Göteborg
Visiting Address: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Department of Law (More Information)
Box 650
405 30 Göteborg
www.law.gu.se
info@law.gu.se
Visiting Address: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

About Mats Glavå

Research areas

  • Labour Law

Teaching areas

  • Labour Law

Showing 1 - 9 of 9

2018

Vägval för anställningsskyddet
Mats Glavå
Göteborgs universitet, Bokförlaget BAS, Book 2018
Book

2017

Lärarundantaget – en rättslig sedvana under omvandling?
Mats Glavå, Björn Skarp, Ulf Petrusson, Jan Lidhard
Niklas Bruun i Sverige – En vänbok. Ahlberg, K., Herzfeld Olsson, P. & Malmberg, J. (red.), Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2017
Chapter in book

2015

Arbetsrätt, 3:e upplaga
Mats Glavå, Mikael Hansson
Stockholm, Studentlitteratur, Textbook 2015
Textbook

2010

Kunskapssamhället, facket och den svenska modellen – reflektioner kring ett lönesänkningsavtal.
Mats Glavå
Vänbok till Ronnie Eklund, Uppsala, Iustus förlag, Chapter in book 2010
Chapter in book

2008

Law in a Global Knowledge Economy - Following the Path of Scandinavian Sociolegal Theory
Mats Glavå, Ulf Petrusson
Law and Society. Scandinavian Studies in Law. Volume 53. ed. Wahlgren P, Stockholm, Jure, Chapter in book 2008
Chapter in book

2005

30 år med anställningsskyddslagen – och med myter. En kritisk reflektion över anställningsskyddets utveckling.
Mats Glavå
Liber amicorum Reinhold Fahlbeck, Lund, Juristförlaget, , Chapter in book 2005
Chapter in book

2003

Principbefästande undantagslagstiftning – rättskonstruktionistiska reflektioner med utgångspunkt i Britanniaprincipen och Lex Britannia.
Mats Glavå
I: Johansson (red.) Nya och gamla perspektiv på transporträtten. Svenska sjörättsföreningen skrifter 78, Stockholm, Jure, Chapter in book 2003
Chapter in book

2002

Illusionen om rätten – Juristprofessionen och ansvaret för rättskonstruktionerna
Ulf Petrusson, Mats Glavå
Askeland, B & Bernt, J.F. (red.), Erkjennelse og engasjement : minnesseminar for David Roland Doublet [1954-2000], Bergen, Fagbokforlaget, Chapter in book 2002
Chapter in book

2000

Showing 1 - 9 of 9

Page Manager: Jeffrey Johns|Last update: 9/8/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?