Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lotta Vahlne Westerhäll

Anställd

Lotta Vahlne Westerhäll

lotta.westerhall@law.gu.se

Room number: C520
Postal Address: Box 650, 40530 Göteborg
Visiting Address: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Department of Law (More Information)
Box 650
405 30 Göteborg
www.law.gu.se
info@law.gu.se
Visiting Address: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

About Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll is a professor in Public Law, focusing on Social Law. 

She has conducted research in the Swedish and EU Social Insurance Law, Medical Law and the regulation of social services.

On other web sites

Research areas

  • Public Law, Social Law
  • Social Law

Teaching areas

  • Public Law
  • Social Law

Selected publications

Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer
Vahlne Westerhäll, Lotta
Nordisk socialrättslig tidskrift, :5-6, 2012

Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
Vahlne Westerhäll, Lotta
Norstedts Juridik, 2003

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektiv
Vahlne Westerhäll, Lotta
Folkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm : Liber, 251 – 275, 2012

Showing 1 - 10 of 65

2019

Hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga skyldigheter
Lotta Vahlne Westerhäll
Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket / Ann-Sofie Magnusson (red.)., Stockholm, Liber, Chapter in book 2019
Chapter in book

Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet
Lotta Vahlne Westerhäll
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson / redaktionskommitté: Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin Åhman., Stockholm, Jure, Chapter in book 2019
Chapter in book

Är tillfällig föräldrapenning en funktionshinderrättslig förmån?
Lotta Vahlne Westerhäll
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Journal article 2019
Journal article

Vårdgaranti vs prioriteringar - hur följer vården lagen?
Lotta Vahlne Westerhäll
Läkartidningen, Magazine article 2019
Magazine article

”Kritik mot utredning stämmer inte”
Lotta Vahlne Westerhäll
Svenska Dagbladet 24 oktober 2019, Newspaper article 2019
Newspaper article

”Uppdrag granskning vantolkar vår utredning"
Lotta Vahlne Westerhäll, Per-Anders Rydelius, Attila Fazekas
Svt Nyheter Opinion 10 oktober 2019, Newspaper article 2019
Newspaper article

2018

Suicidprevention genom händelseanalyser - en del av det social arbetet
Lotta Vahlne Westerhäll
Socialmedicinsk Tidskrift, Journal article 2018
Journal article

Showing 1 - 10 of 65

Page Manager: Jeffrey Johns|Last update: 9/8/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?