Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lotta Vahlne Westerhäll

Anställd

Lotta Vahlne Westerhäll

lotta.westerhall@law.gu.se

Room number: C520
Postal Address: Box 650, 40530 Göteborg
Visiting Address: Vasagatan 1 , 41124 Göteborg


Department of Law (More Information)
Box 650
405 30 Göteborg
www.law.gu.se
info@law.gu.se
Visiting Address: Vasagatan 1 , 411 24 Göteborg

About Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll is a professor in Public Law, focusing on Social Law. 

She has conducted research in the Swedish and EU Social Insurance Law, Medical Law and the regulation of social services.

On other web sites

Research areas

  • Public Law, Social Law
  • Social Law

Teaching areas

  • Public Law
  • Social Law

Selected publications

Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer
Vahlne Westerhäll, Lotta
Nordisk socialrättslig tidskrift, :5-6, 2012

Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
Vahlne Westerhäll, Lotta
Norstedts Juridik, 2003

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektiv
Vahlne Westerhäll, Lotta
Folkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm : Liber, 251 – 275, 2012

Showing 31 - 40 of 65

2014

2013

Nyheter i rättstillämpningen: Vad har hänt efter RÅ 2010 ref. 93?
Lotta Vahlne Westerhäll
Nordisk Socialrättslig Tidskrift, Journal article 2013
Journal article

Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård
Lotta Vahlne Westerhäll, Linnéa Princis
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Journal article 2013
Journal article

Goda beslut eller korrekta beslut vid psykiatrisk tvångsvård?
Lotta Vahlne Westerhäll
Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.) Festskrift till Jan Fridthtjof Bernt, Undring og erkjennelse, Bergen, Fagbokforlaget, Chapter in book 2013
Chapter in book

Innehållet i de rättsliga kraven ”god psykiatrisk tvångsvård” och ”avsaknad av samtycke”
Lotta Vahlne Westerhäll
Aslak Syse, Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt, Eivind Smith (Eds). Velferd og Rettferd, Festskrift till Asbjørn Kjønstad 70 år, Oslo, Gyldendal juridisk, Chapter in book 2013
Chapter in book

2012

Tvångsvård och psykisk ohälsa
Lotta Vahlne Westerhäll
Göteborg, University of Gothenburg, Edited book 2012
Edited book

Psykiatrisk tvångsvård och nolltolerans mot suicid
Lotta Vahlne Westerhäll
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar, Festskrift till Anna Hollander, Stockholm, Norstedts Juridik AB, Chapter in book 2012
Chapter in book

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektiv
Lotta Vahlne Westerhäll
Folkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm, Liber, Chapter in book 2012
Chapter in book

Showing 31 - 40 of 65

Page Manager: Jeffrey Johns|Last update: 9/8/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?